فیلتر قیمت
از: تومان
تا: تومان

کولر آبی
لیست مقایسه کالا (0)کولر آبی ثابت انرژی مدل EC0600

کولر آبی ثابت انرژی مدل EC0600

مشخصات کلی حجم 6000 سیستم سرمایشی تبخیری ابعاد (عرض، ارتفاع، ع..

کولر آبی ثابت انرژی مدل EC 7.0

کولر آبی ثابت انرژی مدل EC 7.0

مشخصات کلی حجم 7000 سیستم سرمایشی تبخیری ابعاد (عرض، ارتفاع، ع..

کولر آبی ثابت انرژی مدل VC 6.0

کولر آبی ثابت انرژی مدل VC 6.0

مشخصات کلی حجم 6000 سیستم سرمایشی تبخیری ابعاد (عرض، ارتفاع، ع..

کولر آبی ثابت انرژی مدل EC5.5

کولر آبی ثابت انرژی مدل EC5.5

مشخصات کلی حجم 6460 متر مکعب در ساعت سیستم سرمایشی تبخیری ابعا..

کولر آبی ثابت انرژی مدل EC 5.5

کولر آبی ثابت انرژی مدل EC 5.5

مشخصات کلی حجم 5500 سیستم سرمایشی تبخیری ابعاد (عرض، ارتفاع، ع..

کولر آبی ثابت سپهر الکتریک مدل SE700-B

کولر آبی ثابت سپهر الکتریک مدل SE700-B

مشخصات کلی حجم 7000 سیستم سرمایشی تبخیری ابعاد (عرض، ارتفاع، ع..

کولر آبی ثابت آبسال مدل AC-70

کولر آبی ثابت آبسال مدل AC-70

مشخصات کلی حجم 7000 سیستم سرمایشی تبخیری ابعاد (عرض، ارتفاع، ع..

کولر آبی ثابت سپهر الکتریک مدل SE 700

کولر آبی ثابت سپهر الکتریک مدل SE 700

مشخصات کلی سیستم سرمایشی تبخیری ابعاد (عرض، ارتفاع، عمق) سانتی متر 110×87×87 ..

کولر آبی آبسال مدل AC-58

کولر آبی آبسال مدل AC-58

مشخصات کلی سیستم سرمایشی تبخیری نوع پوشال مجهز به پوشالهای دوخته شده با دستگاه های ا..

کولر آبی ثابت سپهر الکتریک مدل SE600UD

کولر آبی ثابت سپهر الکتریک مدل SE600UD

مشخصات کلی سیستم سرمایشی تبخیری ابعاد (عرض، ارتفاع، عمق) سانتی متر 103×87×87 ..

کولر آبی ثابت سپهر الکتریک مدل SE500-B

کولر آبی ثابت سپهر الکتریک مدل SE500-B

مشخصات کلی حجم 5000 سیستم سرمایشی تبخیری ابعاد (عرض، ارتفاع، ع..

کولر آبی ثابت انرژی مدل VC3.8

کولر آبی ثابت انرژی مدل VC3.8

مشخصات کلی حجم 3800 سیستم سرمایشی تبخیری نوع پوشال س..

کولر آبی ثابت آبسال مدل AC-48

کولر آبی ثابت آبسال مدل AC-48

مشخصات کلی سیستم سرمایشی تبخیری ابعاد (عرض، ارتفاع، عمق) سانتی متر 87×87×100 ..

کولر آبی ثابت آبسال مدل AC-55

کولر آبی ثابت آبسال مدل AC-55

مشخصات کلی سیستم سرمایشی تبخیری ابعاد (عرض، ارتفاع، عمق) سانتی متر 87×100×87 ..

کولر آبی ثابت برفاب مدل BF7

کولر آبی ثابت برفاب مدل BF7

مشخصات کلی سیستم سرمایشی تبخیری ابعاد (عرض، ارتفاع، عمق) سانتی متر 87 × 115 × 87 ..

کولر آبی ثابت انرژی مدل EC 3.5

کولر آبی ثابت انرژی مدل EC 3.5

مشخصات کلی حجم 3500 سیستم سرمایشی تبخیری نوع پوشال س..

کولر آبی ثابت سپهر الکتریک مدل SE 500

کولر آبی ثابت سپهر الکتریک مدل SE 500

مشخصات کلی سیستم سرمایشی تبخیری ابعاد (عرض، ارتفاع، عمق) سانتی متر 102.5×87×87 ..

کولر آبی ثابت آبسال مدل AC-40

کولر آبی ثابت آبسال مدل AC-40

مشخصات کلی حجم 4000 سیستم سرمایشی تبخیری ابعاد (عرض، ارتفاع، ع..

کولر آبی ثابت آبسال مدل AC-38

کولر آبی ثابت آبسال مدل AC-38

مشخصات کلی حجم 3800 سیستم سرمایشی تبخیری ابعاد (عرض، ارتفاع، ع..

کولر آبی ثابت سپهر الکتریک مدل SE400UD

کولر آبی ثابت سپهر الکتریک مدل SE400UD

مشخصات کلی سیستم سرمایشی تبخیری ابعاد (عرض، ارتفاع، عمق) سانتی متر 87×73×73 ..

کولر آبی ثابت آبسال مدل AC-35

کولر آبی ثابت آبسال مدل AC-35

مشخصات کلی حجم 3500 سیستم سرمایشی تبخیری ابعاد (عرض، ارتفاع، ع..

کولر آبی ثابت برفاب مدل BF5

کولر آبی ثابت برفاب مدل BF5

مشخصات کلی سیستم سرمایشی تبخیری ابعاد (عرض، ارتفاع، عمق) سانتی متر 87×100×87 ..

کولر آبی ثابت سپهر الکتریک مدل SE350

کولر آبی ثابت سپهر الکتریک مدل SE350

مشخصات کلی سیستم سرمایشی تبخیری ابعاد (عرض، ارتفاع، عمق) سانتی متر 73×73×87 ..

کولر آبی پرتابل آبسال مدل AC26

کولر آبی پرتابل آبسال مدل AC26

مشخصات کلی سیستم سرمایشی تبخیری ابعاد (عرض، ارتفاع، عمق) سانتی متر 63.2×103×31.7 ..

نمايش 1 تا 24 از 24 (1 صفحه)

پیشنهاد ویژه زنبیل
کولر آبی ثابت انرژی مدل VC3.8
کولر آبی ثابت انرژی مدل VC3.8
2,064,000 تومان
کولر آبی ثابت انرژی مدل EC 3.5
کولر آبی ثابت انرژی مدل EC 3.5
1,960,000 تومان
کولر آبی ثابت انرژی مدل EC0600
کولر آبی ثابت انرژی مدل EC0600
3,380,000 تومان
کولر آبی ثابت انرژی مدل EC5.5
کولر آبی ثابت انرژی مدل EC5.5
2,891,000 تومان
کولر آبی ثابت انرژی مدل VC 6.0
کولر آبی ثابت انرژی مدل VC 6.0
3,141,000 تومان
کولر آبی ثابت آبسال مدل AC-35
کولر آبی ثابت آبسال مدل AC-35
1,667,000 تومان