فیلتر قیمت
از: تومان
تا: تومان

بخاری گازی و شومینه
لیست مقایسه کالا (0)بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل نفیس MC30

بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل نفیس MC30

مشخصات دستگاه وزن 27 کیلوگرم نوع سوخت گاز طبیعی (شهری) قطر دودکش..

بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل سیمین MC-26

بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل سیمین MC-26

مشخصات دستگاه وزن 36.6 کیلوگرم نوع سوخت گاز طبیعی (شهری) قطر دود..

بخاری گازی با دودکش جهان افروز مدل JCF-350 WOODEX

بخاری گازی با دودکش جهان افروز مدل JCF-350 WOODEX

مشخصات دستگاه نوع سوخت گاز طبیعی (شهری) نحوه استفاده زمینی ابعاد ..

بخاری گازی با دودکش جهان افروز مدل JCF-250 Woodex

بخاری گازی با دودکش جهان افروز مدل JCF-250 Woodex

مشخصات دستگاه نوع سوخت گاز طبیعی (شهری) ابعاد طول 82 سانتی متر ..

بخاری گازی با دودکش جهان افروز مدل EMPIRE-220

بخاری گازی با دودکش جهان افروز مدل EMPIRE-220

مشخصات دستگاه جنس بدنه چدن نوع سوخت گاز طبیعی (شهری) ابعاد ..

بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل سیما MC22

بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل سیما MC22

مشخصات دستگاه وزن 27 کیلوگرم نوع سوخت گاز طبیعی (شهری) قطر دودکش..

بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل آذر MC-24

بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل آذر MC-24

مشخصات دستگاه وزن 27 کیلوگرم نوع سوخت گاز طبیعی (شهری) قطر دودکش..

بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل سرامیک CE-14

بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل سرامیک CE-14

مشخصات دستگاه وزن 30 کیلوگرم نوع سوخت گاز طبیعی (شهری) قطر دودکش..

بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل مهتاب MB-20

بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل مهتاب MB-20

مشخصات دستگاه وزن 30.3 کیلوگرم نوع سوخت گاز طبیعی (شهری) - گاز مایع (کپسول) ..

بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل آفتاب AF18

بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل آفتاب AF18

مشخصات دستگاه وزن 29 کیلوگرم نوع سوخت گاز طبیعی (شهری) قطر دودکش..

بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل ناهید AB15

بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل ناهید AB15

مشخصات دستگاه وزن 22.5 کیلوگرم نوع سوخت گاز طبیعی (شهری) قطر دود..

بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل کیوان KN-16

بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل کیوان KN-16

مشخصات دستگاه وزن 30 کیلوگرم نوع سوخت گاز طبیعی (شهری) قطر دودکش..

بخاری گازی با دودکش پلار مدل ISUN

بخاری گازی با دودکش پلار مدل ISUN

مشخصات دستگاه وزن 17.5 کیلوگرم نوع سوخت گاز طبیعی (شهری) فضای قا..

بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل مرجان MN12

بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل مرجان MN12

مشخصات دستگاه وزن 29 کیلوگرم نوع سوخت گاز طبیعی (شهری) قطر دودکش..

بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل ایده آل MN9

بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل ایده آل MN9

مشخصات دستگاه وزن 23 کیلوگرم نوع سوخت گاز طبیعی (شهری) قطر دودکش..

بخاری گازی بدون دودکش آبسال مدل 440

بخاری گازی بدون دودکش آبسال مدل 440

مشخصات دستگاه وزن 14.3 کیلوگرم نوع سوخت گاز مایع (کپسول) فضای قاب..

بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل هوشمند AB7

بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل هوشمند AB7

مشخصات دستگاه وزن 14.6 کیلوگرم نوع سوخت گاز طبیعی (شهری) قطر دود..

بخاری گازی با دودکش آبسال مدل 463

بخاری گازی با دودکش آبسال مدل 463

مشخصات دستگاه وزن 11 کیلوگرم نوع سوخت گاز طبیعی (شهری) میزان گاز..

بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل سحر MN6

بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل سحر MN6

مشخصات دستگاه وزن 17 کیلوگرم نوع سوخت گاز طبیعی (شهری) قطر دودکش..

بخاری گازی بدون دودکش پلار مدل KN-30

بخاری گازی بدون دودکش پلار مدل KN-30

مشخصات دستگاه وزن 16 کیلوگرم نوع سوخت گاز طبیعی (شهری) - گاز مایع (کپسول) ..

بخاری گازی با دودکش پلار مدل INVENT

بخاری گازی با دودکش پلار مدل INVENT

مشخصات دستگاه وزن 13.5 کیلوگرم نوع سوخت گاز طبیعی (شهری) فضای قا..

بخاری گازی بدون دودکش آبسال مدل 437G

بخاری گازی بدون دودکش آبسال مدل 437G

مشخصات دستگاه وزن 6.8 کیلوگرم نوع سوخت گاز طبیعی (شهری) میزان گا..

بخاری گازی بدون دودکش پلار مدل KN-20

بخاری گازی بدون دودکش پلار مدل KN-20

مشخصات دستگاه وزن 12.5 کیلوگرم نوع سوخت گاز طبیعی (شهری) - گاز مایع (کپسول) ..

بخاری گازی بدون دودکش آبسال مدل شعله آبی481

بخاری گازی بدون دودکش آبسال مدل شعله آبی481

مشخصات دستگاه وزن 10 کیلوگرم نوع سوخت گاز طبیعی (شهری) میزان گاز..

نمايش 1 تا 24 از 24 (1 صفحه)