فیلتر قیمت
از: تومان
تا: تومان

بخاری گازی و شومینه
لیست مقایسه کالا (0)بخاری گازی با دودکش انرژی مدل (فن ایرانی) GH0640

بخاری گازی با دودکش انرژی مدل (فن ایرانی) GH0640

مشخصات دستگاه نوع سوخت گاز طبیعی (شهری) - گاز مایع (کپسول) قطر دودکش 15 سانتی متر ..

بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل قوسی مدرن MC-110

بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل قوسی مدرن MC-110

مشخصات دستگاه وزن 42.3 کیلوگرم نوع سوخت گاز طبیعی (شهری) - گاز مایع (کپسول) ..

بخاری گازی با دودکش انرژی مدل GW0460

بخاری گازی با دودکش انرژی مدل GW0460

مشخصات دستگاه وزن 58 کیلوگرم نوع سوخت گاز طبیعی (شهری) میزان گاز..

بخاری گازی با دودکش انرژی مدل GW0260

بخاری گازی با دودکش انرژی مدل GW0260

مشخصات دستگاه وزن 35 کیلوگرم نوع سوخت گاز طبیعی (شهری) میزان گاز..

بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل نفیس MC30

بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل نفیس MC30

مشخصات دستگاه وزن 27 کیلوگرم نوع سوخت گاز طبیعی (شهری) قطر دودکش..

بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل زرین MC-28

بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل زرین MC-28

مشخصات دستگاه وزن 36.6 کیلوگرم نوع سوخت گاز طبیعی (شهری) قطر دود..

بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل سیما MC22

بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل سیما MC22

مشخصات دستگاه وزن 27 کیلوگرم نوع سوخت گاز طبیعی (شهری) قطر دودکش..

بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل آذر MC-24

بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل آذر MC-24

مشخصات دستگاه وزن 27 کیلوگرم نوع سوخت گاز طبیعی (شهری) قطر دودکش..

بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل ثمین MC-25

بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل ثمین MC-25

مشخصات دستگاه وزن 27 کیلوگرم نوع سوخت گاز طبیعی (شهری) - گاز مایع (کپسول) ..

بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل آفتاب AF18

بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل آفتاب AF18

مشخصات دستگاه وزن 29 کیلوگرم نوع سوخت گاز طبیعی (شهری) قطر دودکش..

بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل کیوان KN-16

بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل کیوان KN-16

مشخصات دستگاه وزن 30 کیلوگرم نوع سوخت گاز طبیعی (شهری) قطر دودکش..

بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل مهتاب MB-20

بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل مهتاب MB-20

مشخصات دستگاه وزن 30.3 کیلوگرم نوع سوخت گاز طبیعی (شهری) - گاز مایع (کپسول) ..

بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل ناهید AB15

بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل ناهید AB15

مشخصات دستگاه وزن 22.5 کیلوگرم نوع سوخت گاز طبیعی (شهری) قطر دود..

بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل سرامیک CE-14

بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل سرامیک CE-14

مشخصات دستگاه وزن 30 کیلوگرم نوع سوخت گاز طبیعی (شهری) قطر دودکش..

بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل مرجان MN12

بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل مرجان MN12

مشخصات دستگاه وزن 29 کیلوگرم نوع سوخت گاز طبیعی (شهری) قطر دودکش..

بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل هوشمند AB7

بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل هوشمند AB7

مشخصات دستگاه وزن 14.6 کیلوگرم نوع سوخت گاز طبیعی (شهری) قطر دود..

بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل ایده آل MN9

بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل ایده آل MN9

مشخصات دستگاه وزن 23 کیلوگرم نوع سوخت گاز طبیعی (شهری) قطر دودکش..

بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل سحر MN6

بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل سحر MN6

مشخصات دستگاه وزن 17 کیلوگرم نوع سوخت گاز طبیعی (شهری) قطر دودکش..

بخاری گازی با دودکش آبسال مدل 463

بخاری گازی با دودکش آبسال مدل 463

مشخصات دستگاه وزن 11 کیلوگرم نوع سوخت گاز طبیعی (شهری) میزان گاز..

بخاری گازی بدون دودکش آبسال مدل 440

بخاری گازی بدون دودکش آبسال مدل 440

مشخصات دستگاه وزن 14.3 کیلوگرم نوع سوخت گاز مایع (کپسول) فضای قاب..

بخاری گازی بدون دودکش پلار مدل KN-30

بخاری گازی بدون دودکش پلار مدل KN-30

مشخصات دستگاه وزن 16 کیلوگرم نوع سوخت گاز طبیعی (شهری) - گاز مایع (کپسول) ..

بخاری گازی بدون دودکش پلار مدل PN-3

بخاری گازی بدون دودکش پلار مدل PN-3

مشخصات دستگاه وزن 12.5 کیلوگرم نوع سوخت گاز طبیعی (شهری) - گاز مایع (کپسول) ..

بخاری گازی بدون دودکش آبسال مدل شعله آبی481

بخاری گازی بدون دودکش آبسال مدل شعله آبی481

مشخصات دستگاه وزن 10 کیلوگرم نوع سوخت گاز طبیعی (شهری) میزان گاز..

بخاری گازی بدون دودکش آبسال مدل 437G

بخاری گازی بدون دودکش آبسال مدل 437G

مشخصات دستگاه وزن 6.8 کیلوگرم نوع سوخت گاز طبیعی (شهری) میزان گا..

بخاری گازی بدون دودکش پلار مدل KN-20

بخاری گازی بدون دودکش پلار مدل KN-20

مشخصات دستگاه وزن 12.5 کیلوگرم نوع سوخت گاز طبیعی (شهری) - گاز مایع (کپسول) ..

بخاری گازی بدون دودکش آبسال مدل 431G

بخاری گازی بدون دودکش آبسال مدل 431G

مشخصات دستگاه وزن 7.8 کیلوگرم نوع سوخت گاز طبیعی (شهری) میزان گا..

نمايش 1 تا 26 از 26 (1 صفحه)

پیشنهاد ویژه زنبیل
بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل مرجان MN12
بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل مرجان MN12
734,000 تومان
بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل سحر MN6
بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل سحر MN6
582,000 تومان
بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل سرامیک CE-14
بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل سرامیک CE-14
765,000 تومان
بخاری گازی بدون دودکش پلار مدل KN-30
بخاری گازی بدون دودکش پلار مدل KN-30
526,000 تومان
بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل ناهید AB15
بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل ناهید AB15
792,000 تومان
بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل ایده آل MN9
بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل ایده آل MN9
613,000 تومان