حفظ حریم شخصی

حریم خصوصیسایت گردا، حریم شخصی اعضاء و بازدید کنندگان را محترم می شمارد و به حفاظت از اطلاعات شخصی اعضاء و بازدید کنندگان خود پایبند است. ما هیچگونه اطلاعات شخصی کاربران را در هنگام بازدید از سایت جمع آوری نمی کنیم، مگر اینکه کاربران، آن اطلاعات را در فرم عضویت سایت و یا فرمهای دیگر در اختیار ما قرار دهند. این اطلاعات برای حفظ ارتباط ما با کاربران مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

گردا ممکن است نظرات ارسالی کاربران را در راستای رعایت قوانینوبسایت ویرایش نماید. درصورتیکه نظر ارسال شده توسط کاربر، مشمول مصادیق محتوای مجرمانه باشد، گردا می‌تواند از اطلاعات ثبت شده برای پیگیری قانونی استفاده کند.

کاربران باید رمز عبور و اطلاعات کاربری خود را حفظ و نگهداری نمایند و جهت پیشگیری از سوء استفاده احتمالی نباید این اطلاعات را در اختیار هیچ شخص دیگری قرار دهند.