فیلتر قیمت
از: تومان
تا: تومان

تخفیف های خدماتی مشهد


لیست مقایسه کالا (0)هتل سه ستاره سپهر بیرجند

هتل سه ستاره سپهر بیرجند

هتل سه ستاره سپهر بیرجند از ۲۱اسفند الی ۲۰ فروردین ویژه نوروز۹۸ برای یک شباقامت با صبحانه در اتاقسینگل(یک تخته) تنها با پرداخت ۱۷۶۰۰۰ توماناما با ارزش..

هتل آپارتمان سیوان

هتل آپارتمان سیوان

هتل آپارتمان سیوان مشهد از ۲۸اسفند الی ۱۳ فروردین ویژه نوروز ۹۸ برای یک شباقامت با صبحانه در اتاق دو نفرهتنها با پرداخت ۴۱۰۰۰۰ تومان اما با ارزش ۶۰۳۰۰..

هتل آرزو مشهد

هتل آرزو مشهد

هتل آپارتمان آرزو مشهد ویژه یک شباقامت فولبرد(صبحانه، ناهار، شام) به ازای هر نفرتنها با پرداخت ۶۰۰۰۰ تومان اما با ارزش ۸۶۰۰۰ تومان(۳۰% تخفیف) برای انت..

پرواز تفریحی در فرودگاه گلبهار

پرواز تفریحی در فرودگاه گلبهار

مرکز پرواز های تفریحی و آموزشی فرودگاهگلبهار ویژه ۱۵ دقیقه پروازتفریحی تنها با پرداخت ۱۶۰۰۰۰ تومان اما با ارزش ۲۰۰۰۰۰تومان (۲۰% تخفیف)کارت‌خوان: داردب..

بانجی جامپینگ مجموعه توریستی چالیدره

بانجی جامپینگ مجموعه توریستی چالیدره

بانجی جامپینگ مجموعه توریستی چالیدرهویژه یک پَرِش تنها با پرداخت ۲۰۰۰۰۰ تومان اما بهارزش ۲۵۰۰۰۰ تومان(۲۰% تخفیف)پارکینگ: داردکارت‌خوان: داردمخاطب..

هتل سه ستاره سی برگ

هتل سه ستاره سی برگ

هتل سه ستاره سی برگمشهد ویژه یک شب اقامتفولبرد(صبحانه، ناهار، شام)به ازای هر نفر تنهابا پرداخت ۱۶۰۰۰۰ تومان اما با ارزش ۲۲۰۰۰۰ تومان (۲۷% تخفیف)برای ا..

هتل تابران مشهد

هتل تابران مشهد

هتل چهار ستاره تابران مشهد ویژهاسفند ماه برای یک شب اقامتبا صبحانه به ازای هر نفر تنها باپرداخت ۱۱۰۰۰۰ تومان اما با ارزش ۱۶۲۰۰۰ تومان (۳۲% تخفیف)هتل چ..

پکیج استودیو عکاسی و فیلم برداری کودک ارم

پکیج استودیو عکاسی و فیلم برداری کودک ارم

استودیو عکاسی و فیلم برداری کودک ارم ویژهپنج عدد عکس ۲۱×۱۵، دو عدد عکس ۳۰×۲۰ با شاسی، تقویماختصاصی با عکس شما، ساخت یک کلیپ تصویری با عکسها تنهابا پرد..

هتل شارستان مشهد(اقامت،صبحانه،ناهار،شام)

هتل شارستان مشهد(اقامت،صبحانه،ناهار،شام)

اقامت فولبرد (منوی انتخابی:صبحانه ، نهار ، شام) در هتل سه ستارهشارستان تنها با پرداخت ۹۹۰۰۰ تومان اما با ارزش ۱۶۵۰۰۰ تومان (۴۰%تخفیف)اقامت با صبحانه د..

هتل هانی پارس مشهد(اقامت،صبحانه،ناهار،شام)

هتل هانی پارس مشهد(اقامت،صبحانه،ناهار،شام)

هتل یک ستاره هانی پارس مشهد ویژهایامعادی۲۵ الی ۳۰ دیماه یک شب اقامت در اتاقدبل فولبرد(صبحانه،ناهار،شام) بوفه بهازای هر نفر تنها با پرداخت ۱۱۵۰۰۰ تومان..

هتل قدس مشهد(اقامت، صبحانه، ناهار، شام)

هتل قدس مشهد(اقامت، صبحانه، ناهار، شام)

هتل دوستاره تاپ قدس مشهد ویژه یک شباقامت با صبحانه در اتاق دو تخته به ازای هر نفرتنها با پرداخت ۱۰۹۰۰۰ تومان اما با ارزش ۱۵۶۰۰۰ تومان(۳۰% تخفیف)هتل دو..

هتل طبرستان مشهد(اقامت،صبحانه،ناهار،شام)

هتل طبرستان مشهد(اقامت،صبحانه،ناهار،شام)

هتل دو ستاره طبرستان مشهد ویژهآبان ماه یک شب اقامت در اتاق دوتخته فولبرد(صبحانه،ناهار، شام) به ازای هر نفر تنها با پرداخت ۷۵۰۰۰ تومان اما باارزش ۱۰۸۰۰..

هتل آپارتمان ستارگان(اقامت،صبحانه،ناهار،شام)

هتل آپارتمان ستارگان(اقامت،صبحانه،ناهار،شام)

هتل آپارتمان ستارگانمشهد ویژه آذر ماه براییک شب اقامت فولبرد(صبحانه،ناهار،شام) منو بوفه بهازای هر نفر تنها با پرداخت ۹۹۰۰۰ تومان اما با ارزش ۱۵۵۰۰۰ تو..

هتل جواهری مشهد(اقامت،صبحانه،ناهار،شام)

هتل جواهری مشهد(اقامت،صبحانه،ناهار،شام)

 هتل سه ستاره جواهری ویژهدی ماه برای یک شباقامت فولبرد(صبحانه،ناهار،شام) به ازای هرنفرتنها با پرداخت ۸۹۰۰۰ تومان اما با ارزش ۱۲۸۰۰۰ تومان (۳۰%تخفیف)  ..

هتل برین طلایی مشهد(اقامت،صبحانه،ناهار،شام)

هتل برین طلایی مشهد(اقامت،صبحانه،ناهار،شام)

هتل یک ستاره برین طلایی مشهد از۲۵ اسفند الی ۶ فروردین ویژه نوروز۹۸یک شب اقامت فولبرد(صبحانه، ناهار، شام)به ازای هرنفر تنها با پرداخت ۱۸۵۰۰۰ تومان اما ..

هتل هفت آسمان مشهد

هتل هفت آسمان مشهد

هتل سه ستاره تاپ هفت آسمانمشهد ویژه ایام عادی بهمنبرای یک شب اقامت فولبرد(صبحانه، ناهار، شام) بهازای هر نفر تنها با پرداخت ۷۵۰۰۰ تومان اما با ارزش ۱۰۸..

هتل استقلال مشهد(اقامت،صبحانه،ناهار،شام)

هتل استقلال مشهد(اقامت،صبحانه،ناهار،شام)

هتل استقلال مشهد ویژهدی ماه برای یک شب اقامت فولبرد(صبحانه،ناهار، شام) به ازای هرنفر تنها با پرداخت ۶۵۰۰۰ تومان اما با ارزش ۱۰۰۰۰۰تومان (۳۵% تخفیف)برا..

هتل یک ستاره تاج

هتل یک ستاره تاج

هتل یک ستارهتاج ویژه اسفندماه برای یکشب اقامت فولبرد(صبحانه، ناهار، شام) به ازای هر نفرتنها با پرداخت ۷۵۰۰۰ تومان اما با ارزش ۱۲۵۰۰۰ تومان (۴۰% تخفیف)..

هتل هدایت مشهد(اقامت،صبحانه)

هتل هدایت مشهد(اقامت،صبحانه)

هتل آپارتمان دو ستاره هدایت مشهد ویژهایام عادی تا ۶ آبان یک شب اقامت فولبرد (صبحانه،ناهار، شام) در اتاق دو تخته به ازای هر نفر تنها با پرداخت ۴۲۰۰۰توم..

هتل سفرا مشهد(اقامت،صبحانه،ناهار،شام)

هتل سفرا مشهد(اقامت،صبحانه،ناهار،شام)

هتل آپارتمان سفرا ویژهولادت امام رضا یک شباقامت فولبرد(صبحانه،ناهار،شام) به ازای هر نفرتنها با پرداخت ۱۰۰۰۰۰ تومان اما با ارزش ۱۴۳۰۰۰ تومان(۳۰% تخفیف)..

هتل بیت الرضا

هتل بیت الرضا

هتل بیت الرضا ویژه آذرماه برای یک شب اقامت به ازایهرنفر  تنها با پرداخت ۵۲۰۰۰ تومان اما با ارزش ۶۵۰۰۰تومان (۲۰% تخفیف)برای انتخاب روی دکمه خرید کلیک ن..

هتل دو ستاره تاپ آتور(اقامت،صبحانه،ناهار،شام)

هتل دو ستاره تاپ آتور(اقامت،صبحانه،ناهار،شام)

هتل دو ستاره تاپ آتور ویژه ایامعادی آذر ماه برای یک شب اقامتفولبرد(صبحانه،ناهار،شام) به ازای هر نفر تنها با پرداخت ۸۵۰۰۰ توماناما با ارزش ۱۲۵۰۰۰ تومان..

هتل بارانا مشهد(اقامت،صبحانه،ناهار،شام)

هتل بارانا مشهد(اقامت،صبحانه،ناهار،شام)

هتل یک ستاره بارانا ویژه یک شب اقامتفولبرد(صبحانه، ناهار، شام) بوفه در اتاق دوتخته به ازای هر نفر تنها با پرداخت ۸۹۰۰۰ تومان اما با ارزش۱۲۸۰۰۰ تومان(۳..

هتل آپارتمان سفرای طلایی(اقامت،صبحانه،ناهار،شام)

هتل آپارتمان سفرای طلایی(اقامت،صبحانه،ناهار،شام)

هتل آپارتمان سفرای طلایی مشهد ویژهاسفند ماه برای یک شب اقامتفولبرد(صبحانه،ناهار،شام) در اتاقدبل به ازای هر نفر تنها با ارزش ۷۵۰۰۰ تومان اما باارزش ۱۰۸..

تور یک روزه به نیشابور

تور یک روزه به نیشابور

آژانس زمان گشت مشهد ویژه توریک روزه به نیشابور تنها با پرداخت ۸۰۰۰۰ تومان اما با ارزش۱۰۰۰۰۰ تومان (۲۰% تخفیف)تور یک روزه به نیشابوربازدید از اماکن تار..

هتل عارفه مشهد(اقامت،صبحانه،ناهار،شام)

هتل عارفه مشهد(اقامت،صبحانه،ناهار،شام)

هتل یک ستاره عارفه مشهد ۲۸ اسفندالی ۶ فروردین ویژه نوروز۹۸ برای یک شب اقامتفولبرد(صبحانه،نهار،شام) به ازای هرنفرتنها باپرداخت ۱۲۵۰۰۰ تومان اما با ارزش..

هتل سخاوت مشهد (اقامت،صبحانه،ناهار،شام)

هتل سخاوت مشهد (اقامت،صبحانه،ناهار،شام)

هتل یک ستاره سخاوت مشهد ویژه یک شباقامت فولبرد(صبحانه، ناهار، شام) به ازای هر نفرتنها با پرداخت ۶۸۰۰۰ تومان اما بارزش ۹۸۰۰۰ تومان(۳۰% تخفیف) برای انتخ..

هتل تعاون مشهد

هتل تعاون مشهد

هتل یک ستاره تعاون مشهد ویژهدی ماه برای یکشب اقامت فولبرد(صبحانه،ناهار،شام) بهازای هر نفر تنها با پرداخت ۷۳۰۰۰ تومان اما باارزش ۱۱۳۰۰۰ تومان ( ۳۵% تخف..

سوییت آپارتمان توکلی ۲ مشهد

سوییت آپارتمان توکلی ۲ مشهد

سوییت آپارتمان توکلی ۲ مشهد ویژه هر شباقامت به ازای هر نفرتنها با پرداخت ۵۲۰۰۰ تومان امابا ارزش ۷۵۰۰۰ تومان (۳۰% تخفیف)برای انتخاب روی دکمه خرید کلیک ..

هتل سعدی مشهد(اقامت،صبحانه،ناهار،شام)

هتل سعدی مشهد(اقامت،صبحانه،ناهار،شام)

هتل آپارتمان دو ستاره سعدیمشهد ویژه ایام عادی بهمنبرای یک شب اقامت فولبرد(صبحانه، ناهار، شام) بهازای هر نفر تنها با پرداخت ۵۳۰۰۰ تومان اما با ارزش ۸۲۰..

نمايش 1 تا 30 از 73 (3 صفحه)