فیلتر قیمت
از: تومان
تا: تومان


تخفیف های خدماتی شیراز


لیست مقایسه کالا (0)تور ۲ روز و ۱ شب با تیم آفرود دیسپورت در طبیعت جورگ

تور ۲ روز و ۱ شب با تیم آفرود دیسپورت در طبیعت جورگ

تور ۲ روز و ۱ شب طبیعت گردی با تیم آفروددیسپورت، در طبیعت جورگ(استان فارس) همراه و اقامت در مجموعه گردشگری تنها با پرداخت ۲۵۸۰۰۰تومان اما با ارزش ۴۳۰۰..

باشگاه ورزشی سیروس ویژه دوره بدنسازی آقایان

باشگاه ورزشی سیروس ویژه دوره بدنسازی آقایان

باشگاه ورزشی سیروس ویژه دورهبدنسازی آقایان هر روزه تنها با پرداخت۱۱۶۰۰۰ تومان اما با ارزش ۲۹۰۰۰۰ تومان (۶۰% تخفیف)  کارتخوان: داردجای پارک آسان: داردم..

ورکشاپ فروش تلفنی توسط شرکت طراح ایده نوتاش

ورکشاپ فروش تلفنی توسط شرکت طراح ایده نوتاش

ورکشاپ فروش تلفنی توسط شرکت طراح ایدهنوتاش تنها با پرداخت ۸۰۰۰۰ تومان اما با ارزش ۴۰۰۰۰۰ تومان (۸۰%تخفیف)کارت‌خوان: داردجای پارک آسان: داردمخاطب : بان..

ورودی جشن تولد و مهمانی های شما در SN club

ورودی جشن تولد و مهمانی های شما در SN club

ورودی برگزاری جشن تولد و مهمانی های شما در اس انکلاب ( اس ان کافه و گیم سنتر) تنها با پرداخت ۶۰۰۰۰تومان اما با ارزش ۱۰۰۰۰۰ تومان (۴۰% تخفیف)کارت‌خوان:..

استخر هتل هما شیراز ویژه سانس تفریحی

استخر هتل هما شیراز ویژه سانس تفریحی

استخر هتل هما شیراز ویژه سانس تفریحیتنها با پرداخت ۵۷۶۰۰ تومان اما با ارزش ۷۲۰۰۰ تومان (۲۰% تخفیف) بوفه: داردرختکن: داردپارکینگ: داردکارت‌خوان: دارد م..

پیلاتس و یوگا در آب در مرکز سلامت گستر نیایش

پیلاتس و یوگا در آب در مرکز سلامت گستر نیایش

آکواپیلاتس (پیلاتس در آب) در مرکز سلامت گستر نیایش تنها باپرداخت ۵۶۴۰۰ تومان اما با ارزش ۹۴۰۰۰ تومان (۴۰% تخفیف)آکوایوگا (یوگا در آب) در مرکز سلامت گس..

سانس تفریحی استخر در مرکز سلامت گستر نیایش

سانس تفریحی استخر در مرکز سلامت گستر نیایش

سانس تفریحی استخر در مرکز سلامت گستر نیایش تنها با پرداخت۵۶۴۰۰ تومان اما با ارزش ۹۴۰۰۰ تومان (۴۰% تخفیف) رختکن: داردسیستم تهویه: داردبوفه: داردجای پار..

بسته آماده کاشت جعفری ، ریحان و کاهو کاملا ارکانیگ

بسته آماده کاشت جعفری ، ریحان و کاهو کاملا ارکانیگ

بسته آماده کاشت جعفری ، ریحان و کاهو کاملا ارکانیگ از شرکت دماآرا سبز صنعت تنها با پرداخت ۳۵۸۲۰ تومان اما با ارزش ۵۹۷۰۰ تومان(۴۰% تخفیف)خود باغبان کوچ..

باشگاه سیروس ویژه ۳ جلسه بدنسازی بانوان

باشگاه سیروس ویژه ۳ جلسه بدنسازی بانوان

باشگاه ورزشی سیروس ویژه دورهبدنسازی بانوان تنها با پرداخت ۲۱۶۰۰ توماناما با ارزش ۷۲۰۰۰ تومان (۷۰% تخفیف)  کارتخوان: داردجای پارک آسان: داردرختکن: دارد..

لذت پرواز با زیپ لاین در پارک کوهستانی دراک

لذت پرواز با زیپ لاین در پارک کوهستانی دراک

زیپ لاین ویژه پنجشنبه و جمعه در پارک کوهستانی دراک تنها باپرداخت ۲۰۱۰۰ تومان اما با ارزش ۳۰۰۰۰ تومان (۳۳% تخفیف) پارکینگ: داردکارت‌خوان: داردمخاطب: با..

تفریحی هیجان انگیز در سیرک بین المللی خاورمیانه

تفریحی هیجان انگیز در سیرک بین المللی خاورمیانه

سیرک بین المللی خاورمیانه ویژه یک سانس تنها با پرداخت ۱۸۰۰۰تومان اما با ارزش ۳۰۰۰۰ تومان (۴۰% تخفیف) کارتخوان: داردپارکینگ: داردمخاطب: بانوان و آ..

رستوران سنتی دیگ تو دیگ ویژه سفارش از منوی باز

رستوران سنتی دیگ تو دیگ ویژه سفارش از منوی باز

رستوران سنتی دیگ تو دیگ ویژه سفارش از منوی باز تنها با پرداخت۱۵۰۰۰ تومان اما با ارزش ۲۵۰۰۰ تومان (۴۰% تخفیف)جای پارک آسان: داردموسیقی زنده: داردپذیرای..

رستوران هتل تالار شیراز ویژه منوی باز نهار و شام

رستوران هتل تالار شیراز ویژه منوی باز نهار و شام

رستوران هتل تالار شیراز ویژه منوی باز نهار و شام تنها باپرداخت ۱۳۲۰۰ تومان اما با ارزش ۲۲۰۰۰ تومان (۴۰% تخفیف) کارت‌خوان: داردجای پارک آسان: دارداینتر..

رستوران دیگ ویژه سفارش از منوی باز نهار و شام

رستوران دیگ ویژه سفارش از منوی باز نهار و شام

رستوران دیگ ویژه سفارش از منوی بازنهار و شام تنها با پرداخت ۱۳۲۰۰ تومان اما با ارزش ۲۲۰۰۰ تومان (۴۰%تخفیف)کارت‌خوان: داردبیرون بر: داردجای پارک آسان: ..

بوفه صبحانه مجلل و بین المللی در هتل تالار شیراز

بوفه صبحانه مجلل و بین المللی در هتل تالار شیراز

بوفه صبحانه در هتل تالارشیراز تنها با پرداخت ۱۵۶۰۰ تومان اما با ارزش ۲۶۰۰۰تومان (۴۰% تخفیف) کارت‌خوان: داردجای پارک آسان: دارداینترنت: داردپذیرایی در ..

باشگاه ورزشی سیروس ویژه ۳ جلسه ایروپیلاتس بانوان

باشگاه ورزشی سیروس ویژه ۳ جلسه ایروپیلاتس بانوان

باشگاه ورزشی سیروس ویژه ۳ جلسهایروپیلاتس بانوان تنها با پرداخت ۱۱۰۴۰ تومان اما با ارزش ۲۷۶۰۰تومان (۶۰% تخفیف)  کارتخوان: داردجای پارک آسان: داردرختکن:..

صبحانه های مغذی در رستوران بیرون بر میل آن

صبحانه های مغذی در رستوران بیرون بر میل آن

رستوران بیرون بر میل آن ویژه سفارش صبحانه اگ وجتبل تنها باپرداخت ۱۰۸۰۰ تومان اما با ارزش ۱۸۰۰۰ تومان (۴۰% تخفیف)رستوران بیرون بر میل آن ویژه سفارش صبح..

فست فود ژینو هتل تالار ویژه منوی باز

فست فود ژینو هتل تالار ویژه منوی باز

فست فود ژینو در هتل تالارشیراز ویژه منوی باز تنها با پرداخت ۹۰۰۰ توماناما با ارزش ۱۵۰۰۰ تومان (۴۰% تخفیف) کارت‌خوان: داردبیرون بر: داردجای پارک آسان: ..

رستوران و فست فود بلو ویژه منوی باز شام

رستوران و فست فود بلو ویژه منوی باز شام

رستوران و فست فود بلو (Bello)ویژه منوی باز شام تنها با پرداخت ۹۰۰۰ تومان اما با ارزش ۱۵۰۰۰تومان (۴۰% تخفیف) کارت‌خوان: داردبیرون بر: داردجای پارک آسان..

کافه آرنا ویژه سفارش از منوی باز

کافه آرنا ویژه سفارش از منوی باز

کافه آرنا ویژه سفارش از منوی باز تنهابا پرداخت ۶۰۰۰ تومان اما با ارزش ۱۰۰۰۰ تومان (۴۰% تخفیف)کارت‌خوان: داردبیرون بر: داردجای پارک آسان: داردپذیرایی د..

کافه نار ویژه سفارش از منوی نوشیدنی های سرد و گرم

کافه نار ویژه سفارش از منوی نوشیدنی های سرد و گرم

کافه نار ویژه سفارش از منوی نوشیدنی های سرد و گرم تنها با پرداخت۴۲۰۰ تومان اما با ارزش ۷۰۰۰ تومان (۴۰% تخفیف)کارت‌خوان: داردجای پارک آسان: داردپذیرایی..

کافه صنم ویژه سفارش از منوی سرد و گرم

کافه صنم ویژه سفارش از منوی سرد و گرم

کافه صنم ویژه سفارش از منوی سرد و گرمتنها با پرداخت ۴۲۰۰ تومان اما با ارزش ۷۰۰۰ تومان (۴۰% تخفیف)کارت‌خوان: داردبیرون بر: داردپذیرایی در محل: داردمالی..

رستوران دیگ ویژه سفارش از منوی باز کله پاچه

رستوران دیگ ویژه سفارش از منوی باز کله پاچه

رستوران دیگ ویژه سفارش از منوی بازصبحانه ، کله پاچه تنها با پرداخت ۴۲۰۰ تومان اما با ارزش ۷۰۰۰ تومان(۴۰% تخفیف)کارت‌خوان: داردبیرون بر: داردموسیقی زند..

کافه آلتو ویژه یک ساعت بازی برد گیم

کافه آلتو ویژه یک ساعت بازی برد گیم

کافه آلتو ویژه یک ساعت بازی برد گیم ساعت ۹ تا ۱۸ تنها با پرداخت۴۰۰۰ تومان اما با ارزش ۱۰۰۰۰ تومان (۶۰% تخفیف)کافه آلتو ویژه یک ساعت بازی برد گیم ساعت ..

هدیه های زیبا با گروه چاپ گوماتو

هدیه های زیبا با گروه چاپ گوماتو

چاپ عکس مگنت ۱۵*۱۰ در گروه چاپ گوماتو تنها با پرداخت ۴۸۰۰ توماناما با ارزش ۱۲۰۰۰ تومان (۶۰% تخفیف)چاپ عکس بر روی لیوان ساده در گروه چاپ گوماتو تنها با..

سالن زیبایی هستی ویژه استفاده از خدمات متنوع

سالن زیبایی هستی ویژه استفاده از خدمات متنوع

سالن زیبایی هستی ویژه استفاده ازخدمات متنوع تنها با پرداخت ۲۰۰۰ تومان اما با ارزش ۱۰۰۰۰ تومان (۸۰%تخفیف)کارت‌خوان: داردجای پارک آسان: داردمجوز : از مر..

آرایشگاه آرمینا ویژه بن استفاده از خدمات متنوع زیبایی

آرایشگاه آرمینا ویژه بن استفاده از خدمات متنوع زیبایی

آرایشگاه آرمینا ویژه بن استفاده ازخدمات متنوع زیبایی تنها با پرداخت ۲۰۰۰ تومان اما با ارزش ۱۰۰۰۰تومان (۸۰% تخفیف)کارت‌خوان: داردجای پارک آسان: داردمجو..

نمايش 1 تا 27 از 27 (1 صفحه)