فیلتر قیمت
از: تومان
تا: تومان


اطو مو
لیست مقایسه کالا (0)فر کننده ی مو بابیلیس مدل Babyliss C1100SDE

فر کننده ی مو بابیلیس مدل Babyliss C1100SDE

ویژگی هامشخصات کلی سیستم خاموشی خودکار : نوع پوشش : سرامیک گستره‌ی دما : 210 و 230 درجه سانتی گراد حداکثر دما : 230 سانتي‌گراد دکمه ی روشن/خاموش : ..

اتو مو بابیلیس Babyliss Hair Straightener BAB2191SEPE

اتو مو بابیلیس Babyliss Hair Straightener BAB2191SEPE

ویژگی هامشخصات کلی جنس صفحات : سراميک نوع صفحات : متوسط بیشینه‌ی دما : 230درجه‌ي سانتي‌گراد دکمه‌ی روشن/خاموش : قابلیت تنظیم دما : سیم گردان : 360 د..

اتوموی روزیا مدل ROZIA HR709A

اتوموی روزیا مدل ROZIA HR709A

ویژگی هامشخصات کلی جنس صفحات : تیتانیوم و سرامیک نوع صفحات : پهن بیشینه‌ی دما : 230 درجه ی سانتی گراد فن‌آوری تولید یون : دکمه‌ی روشن/خاموش : قابلی..

اتوموی پرومکس مدل HAIR STRAIGHTENER 9988

اتوموی پرومکس مدل HAIR STRAIGHTENER 9988

ویژگی هامشخصات کلی جنس صفحات : سرامیک نوع صفحات : متوسط بیشینه‌ی دما : 230 درجه ی سانتی گراد دکمه‌ی روشن/خاموش : قابلیت تنظیم دما : صفحه نمایشگر : ..

اتوموی جانسون مدل JOHNSON JS-9026

اتوموی جانسون مدل JOHNSON JS-9026

ویژگی هامشخصات کلی جنس صفحات : سرامیک نوع صفحات : پهن بیشینه‌ی دما : 450 درجه ی فارن هاید فن‌آوری تولید یون : خاموشی خودکار : دکمه‌ی روشن/خاموش : س..

برس حرارتی روزیا مدل ROZIA HR766

برس حرارتی روزیا مدل ROZIA HR766

ویژگی هاسایر مشخصات محصول برند : ROZIA حداکثر دما : 750 درجه فارن هاید قابلیت تنظیم دما : صفحه نمایشگر : سیم گردان : دکمه‌ی روشن/خاموش : ..

اتوموی روزیا مدل ROZIA HR728

اتوموی روزیا مدل ROZIA HR728

ویژگی هامشخصات کلی جنس صفحات : سرامیک نوع صفحات : متوسط بیشینه‌ی دما : 220 درجه ی سانتی گراد سیستم خاموشی خودکار : دکمه‌ی روشن/خاموش : قابلیت تنظیم ..

اتوموی جیمی مدل GEMEI GM-2916

اتوموی جیمی مدل GEMEI GM-2916

ویژگی هامشخصات کلی جنس صفحات : سرامیک نوع صفحات : متوسط بیشینه‌ی دما : 200 درجه ی سانتی گراد فن‌آوری تولید یون : دکمه‌ی روشن/خاموش : قابلیت تنظیم دم..

فرکننده ی پرومکس Promax Curely Hair 4620

فرکننده ی پرومکس Promax Curely Hair 4620

ویژگی هامشخصات کلی نوع پوشش : پلاستیک با روکش سرامیک دکمه ی روشن/خاموش : سیم گردان : پایه‌ی تعبیه شده در بدنه : دیگر ویژگی ها : نوع دکمه تنظیم گرم..

اتوموی موزر مدل MOZER MZ-7047

اتوموی موزر مدل MOZER MZ-7047

ویژگی هامشخصات کلی جنس صفحات : سرامیک نوع صفحات : متوسط بیشینه‌ی دما : 220 درجه ی سانتی گراد فن‌آوری تولید یون : دکمه‌ی روشن/خاموش : قابلیت تنظیم دم..

اتوموی روزیا مدل ROZIA HR745

اتوموی روزیا مدل ROZIA HR745

ویژگی هامشخصات کلی جنس صفحات : سرامیک نوع صفحات : پهن بیشینه‌ی دما : 470 درجه ی فارن هاید فن‌آوری تولید یون : دکمه‌ی روشن/خاموش : قابلیت تنظیم دما :..

اتوموی روزیا مدل ROZIA HR725

اتوموی روزیا مدل ROZIA HR725

ویژگی هامشخصات کلی جنس صفحات : سرامیک نوع صفحات : پهن بیشینه‌ی دما : 220 درجه ی سانتی گراد فن‌آوری تولید یون : دکمه‌ی روشن/خاموش : قابلیت تنظیم دما ..

اتوموی روزیا مدل ROZIA HR719

اتوموی روزیا مدل ROZIA HR719

ویژگی هامشخصات کلی جنس صفحات : سرامیک نوع صفحات : پهن بیشینه‌ی دما : 220 درجه ی سانتی گراد سیستم خاموشی خودکار : خاموشی خودکار : دکمه‌ی روشن/خاموش :..

اتوموی پروموزر مدل PROMOZER MZ-7053

اتوموی پروموزر مدل PROMOZER MZ-7053

ویژگی هامشخصات کلی جنس صفحات : سرامیک نوع صفحات : متوسط بیشینه‌ی دما : 200 درجه ی سانتی گراد فن‌آوری تولید یون : دکمه‌ی روشن/خاموش : قابلیت تنظیم دم..

اتوموی فیلیپس مدل PHILIPS PH-1450

اتوموی فیلیپس مدل PHILIPS PH-1450

ویژگی هامشخصات کلی جنس صفحات : سرامیک نوع صفحات : متوسط بیشینه‌ی دما : 750 درجه ی فارن هاید فن‌آوری تولید یون : دکمه‌ی روشن/خاموش : قابلیت تنظیم دما..

اتوموی دو کاره ی پرومکس مدل PROMAX REF-2366

اتوموی دو کاره ی پرومکس مدل PROMAX REF-2366

ویژگی هامشخصات کلی جنس صفحات : سرامیک نوع صفحات : باریک بیشینه‌ی دما : 200 درجه ی سانتی گراد فن‌آوری تولید یون : دکمه‌ی روشن/خاموش : سیم گردان : 360..

برس حرارتی جیمی مدل Gemei GM-2972

برس حرارتی جیمی مدل Gemei GM-2972

ویژگی هاسایر مشخصات محصول برند : GEMEI حداکثر دما : 750 درجه فارن هاید قابلیت تنظیم دما : صفحه نمایشگر : سیم گردان : دکمه‌ی روشن/خاموش : ..

اتوموی روزیا مدل ROZIA HR701

اتوموی روزیا مدل ROZIA HR701

ویژگی هامشخصات کلی جنس صفحات : سرامیک نوع صفحات : باریک بیشینه‌ی دما : 200 درجه ی سانتی گراد فن‌آوری تولید یون : سیستم خاموشی خودکار : دکمه‌ی روشن/خ..

اتوموی روزیا مدل ROZIA HR709

اتوموی روزیا مدل ROZIA HR709

ویژگی هامشخصات کلی جنس صفحات : تیتانیوم و سرامیک نوع صفحات : پهن بیشینه‌ی دما : 230 درجه ی سانتی گراد فن‌آوری تولید یون : دکمه‌ی روشن/خاموش : قابلیت..

برس حرارتی روزیا مدل ROZIA HR762

برس حرارتی روزیا مدل ROZIA HR762

ویژگی هاسایر مشخصات محصول برند : ROZIA حداکثر دما : 750 درجه ی فارن هاید قابلیت تنظیم دما : صفحه نمایشگر : سیم گردان : دکمه‌ی روشن/خاموش : ..

ویو تک کاره ی روزیا مدل ROZIA HR746

ویو تک کاره ی روزیا مدل ROZIA HR746

ویژگی هامشخصات کلی جنس صفحات : سرامیک نوع صفحات : پهن بیشینه‌ی دما : 470 درجه ی فارن هاید فن‌آوری تولید یون : دکمه‌ی روشن/خاموش : سیم گردان : سیم گر..

ویوو تک کاره ی پروموزر مدل 7056-PROMOZER MZ

ویوو تک کاره ی پروموزر مدل 7056-PROMOZER MZ

ویژگی هامشخصات کلی جنس صفحات : سرامیک نوع صفحات : متوسط بیشینه‌ی دما : 200 درجه سانتی گراد دکمه‌ی روشن/خاموش : قابلیت تنظیم دما : سایر ویژگی‌ها : د..

فرکننده ی کله قندی پروموزر مدل PRO MOZER MZ-7008

فرکننده ی کله قندی پروموزر مدل PRO MOZER MZ-7008

ویژگی هامشخصات کلی جنس صفحات : تیتانیوم بیشینه‌ی دما : 210 درجه ی سانتی گراد فن‌آوری تولید یون : سیستم خاموشی خودکار : خاموشی خودکار : دکمه‌ی روشن..

برس حرارتی روزیا مدل ROZIA HR765

برس حرارتی روزیا مدل ROZIA HR765

ویژگی هاسایر مشخصات محصول برند : ROZIA حداکثر دما : 450 درجه ی فارن هاید قابلیت تنظیم دما : صفحه نمایشگر : سیم گردان : دکمه‌ی روشن/خاموش : ..

برس حرارتی جیمی مدل GEMEI GM-2950

برس حرارتی جیمی مدل GEMEI GM-2950

ویژگی هامشخصات کلی جنس صفحات : سرامیکی بیشینه‌ی دما : 230 درجه ی سانتی گراد فن‌آوری تولید یون : دکمه‌ی روشن/خاموش : قابلیت تنظیم دما : صفحه نمایشگر..

اتوموی روزیا مدل ROZIA HR707

اتوموی روزیا مدل ROZIA HR707

ویژگی هامشخصات کلی جنس صفحات : تیتانیوم و سرامیک نوع صفحات : متوسط بیشینه‌ی دما : 200 درجه ی سانتی گراد فن‌آوری تولید یون : دکمه‌ی روشن/خاموش : سیم ..

ویوو تک کاره ی بابیلیس مدل BYBABYLISS ST-3310

ویوو تک کاره ی بابیلیس مدل BYBABYLISS ST-3310

ویژگی هامشخصات کلی جنس صفحات : سرامیک نوع صفحات : پهن بیشینه‌ی دما : 200 درجه سانتی گراد دکمه‌ی روشن/خاموش : قابلیت تنظیم دما : سیم گردان : 360 درج..

فرکننده ی نانسی مدل PROMOZER MZ-8001

فرکننده ی نانسی مدل PROMOZER MZ-8001

ویژگی هامشخصات کلی نوع پوشش : سرامیک حداکثر دما : 180 درجه ی سانتی گراد دکمه ی روشن/خاموش : سیم گردان : دیگر ویژگی ها : دارای سیم 2.5 متری ..

برس حرارتی روزیا مدل ROZIA HR760

برس حرارتی روزیا مدل ROZIA HR760

ویژگی هاسایر مشخصات محصول برند : ROZIA حداکثر دما : 220 درجه فارن هاید قابلیت تنظیم دما : سیم گردان : دکمه‌ی روشن/خاموش : ..

برس حرارتی جیمی مدل GEMEI GM-2953

برس حرارتی جیمی مدل GEMEI GM-2953

ویژگی هاسایر مشخصات محصول برند : GEMEI حداکثر دما : 230 درجه فارن هاید سیم گردان : دکمه‌ی روشن/خاموش : ..

نمايش 1 تا 30 از 32 (2 صفحه)