فیلتر قیمت
از: تومان
تا: تومان

ماشین حساب
لیست مقایسه کالا (0)SHARP EL-2607P Desktop Printing Calculator

SHARP EL-2607P Desktop Printing Calculator

مشخصات فیزیکی ابعاد 222 * 78 * 327 میلیمتر وزن 190 گرم کیس..

Citizen 350DPA Desktop Printing Calculator

Citizen 350DPA Desktop Printing Calculator

مشخصات فیزیکی ابعاد 75 * 225 * 332 میلیمتر وزن 1.193 کیلوگرم ..

Casio DR-240TM Calculator

Casio DR-240TM Calculator

مشخصات فیزیکی ابعاد 382 * 214 * 109 میلیمتر وزن 1.7 کیلوگرم ..

Casio DR-140TM Calculator

Casio DR-140TM Calculator

مشخصات فیزیکی ابعاد 382 * 214 * 109 میلیمتر وزن 500 گرم کی..

Casio fx-5800P Scientific Calculator

Casio fx-5800P Scientific Calculator

مشخصات فیزیکی ابعاد 163 * 81.5 * 15.1 میلیمتر وزن 150 گرم ..

Casio DR-120TM Printing Calculator

Casio DR-120TM Printing Calculator

مشخصات فیزیکی ابعاد 109.3 * 214.5 * 382 میلیمتر وزن 1800 گرم ..

Casio JS-140TVS Desktop Calculator

Casio JS-140TVS Desktop Calculator

مشخصات فیزیکی ابعاد 179 * 107 * 10 میلیمتر وزن 200 گرم کیس..

Casio JS-120TVS Desktop Calculator

Casio JS-120TVS Desktop Calculator

مشخصات فیزیکی ابعاد 179 * 107 * 10 میلیمتر وزن 200 گرم کیس..

SHARP EL-2902C Desktop Printing Calculator

SHARP EL-2902C Desktop Printing Calculator

مشخصات فیزیکی ابعاد 62 * 251 * 200 میلیمتر وزن 950 کاربرد ..

Casio FC-100V Financial Calculator

Casio FC-100V Financial Calculator

مشخصات فیزیکی ابعاد 12.2 * 80 * 161 میلیمتر وزن 105 گرم کی..

Casio HR-150TM Calculator

Casio HR-150TM Calculator

مشخصات فیزیکی ابعاد 317 * 196 8 67.4 میلیمتر وزن 772 گرم ک..

Casio HR-100TM Calculator

Casio HR-100TM Calculator

مشخصات فیزیکی ابعاد 67 * 165.5 * 285میلیمتر وزن 453 گرم کی..

Casio DJ-220D Desktop Calculator

Casio DJ-220D Desktop Calculator

مشخصات فیزیکی ابعاد 146 * 219 * 38 میلیمتر وزن 285 گرم کیس..

Casio DS-1B Desktop Calculator

Casio DS-1B Desktop Calculator

مشخصات فیزیکی ابعاد 40 * 140 * 189.5 میلیمتر کاربرد ماشین حساب اداری ..

Casio DM-1600S Desktop Calculator

Casio DM-1600S Desktop Calculator

مشخصات فیزیکی ابعاد 35.5 * 155 * 210 میلیمتر وزن 160 گرم ک..

Casio DS-120TV Desktop Calculator

Casio DS-120TV Desktop Calculator

مشخصات فیزیکی ابعاد 40.9 * 184 * 186 میلیمتر وزن 300 گرم ک..

Casio D-60L Desktop Calculator

Casio D-60L Desktop Calculator

مشخصات فیزیکی ابعاد 158 * 151 * 32 میلیمتر کیس محافظ کارب..

Casio FX-991ES Plus Scientific Calculator

Casio FX-991ES Plus Scientific Calculator

مشخصات فیزیکی ابعاد 11.1 * 80 * 162 میلیمتر وزن 95 گرم مشخصات فنی ..

SHARP EL-2135 Calculator

SHARP EL-2135 Calculator

مشخصات فیزیکی ابعاد 42 * 154 * 190 میلیمتر وزن 330 گرم کیس..

Casio WM-220T Desktop Calculator

Casio WM-220T Desktop Calculator

مشخصات فیزیکی ابعاد 153.5 * 104 * 34.6 میلیمتر کیس محافظ ..

Casio WD-320MT Mathematical Desktop Calculator

Casio WD-320MT Mathematical Desktop Calculator

مشخصات فیزیکی ابعاد 194.5 * 35 * 144.5 میلیمتر وزن 255 گرم ..

Casio FX-85ES Plus Scientific Calculator

Casio FX-85ES Plus Scientific Calculator

مشخصات فیزیکی ابعاد 162 * 80 * 11.1 میلیمتر وزن 100 گرم کی..

Casio fx-570 ES PLUS Scientific Calculator

Casio fx-570 ES PLUS Scientific Calculator

مشخصات فیزیکی ابعاد 162 * 80 * 13.8 میلیمتر کیس محافظ کار..

Casio HR-8TM Calculator

Casio HR-8TM Calculator

مشخصات فیزیکی ابعاد 60.9 * 317.5 * 137.16 میلیمتر وزن 372 گرم ..

Casio FX-570MS Scientific Calculator

Casio FX-570MS Scientific Calculator

مشخصات فیزیکی ابعاد 12.7 * 78 * 154.5 میلیمتر وزن 105 گرم ..

Casio DM-1200MS Desktop Calculator

Casio DM-1200MS Desktop Calculator

مشخصات فیزیکی ابعاد 203.2 * 152.4 * 38 میلیمتر وزن 263 گرم ..

Casio DJ-120D Desktop Calculator

Casio DJ-120D Desktop Calculator

مشخصات فیزیکی ابعاد 191 * 140 * 35 میلیمتر وزن 205 گرم کیس..

Casio JW-200TW Desktop Calculator

Casio JW-200TW Desktop Calculator

مشخصات فیزیکی ابعاد 178.5 * 107 * 26.1 میلیمتر کیس محافظ ..

Casio D-40L Desktop Calculator

Casio D-40L Desktop Calculator

مشخصات فیزیکی ابعاد 158 * 151 * 32 میلیمتر کیس محافظ کارب..

Casio MS-270TV Desktop Calculator

Casio MS-270TV Desktop Calculator

مشخصات فیزیکی ابعاد 142.5 * 111 * 30.4 میلیمتر کیس محافظ ..

نمايش 1 تا 30 از 74 (3 صفحه)

پیشنهاد ویژه مقداد آی تی
Casio SL-1110TV Desktop Calculator
Casio SL-1110TV Desktop Calculator
42,000 تومان
Casio DJ-220D Desktop Calculator
Casio DJ-220D Desktop Calculator
129,000 تومان
Casio FC-100V Financial Calculator
Casio FC-100V Financial Calculator
211,000 تومان
Casio HL-815LV Desktop Calculator
Casio HL-815LV Desktop Calculator
44,275 تومان
Casio MX-120S Desktop Calculator
Casio MX-120S Desktop Calculator
45,000 تومان
Casio DJ-220 Desktop Calculator
Casio DJ-220 Desktop Calculator
75,000 تومان