فیلتر قیمت
از: تومان
تا: تومان

رایانه و ماشین اداری

رایانه و ماشین اداری




لیست مقایسه کالا (0)



کاغذ خردکن صنعتی Daejin Kostal Industrial Shredder KS-11550

کاغذ خردکن صنعتی Daejin Kostal Industrial Shredder KS-11550

ابعاد: 1220x2000x1640 میلیمتر کشور سازنده: کره جنوبی نشان تجاری: دایجین کاستال :: ‎ Daejin Kostal ..

اسکنر کداک i5600

اسکنر کداک i5600

نوع اسکنر تغذیه اتوماتیک سند،کشش مسطح،دورو،رنگی ADF,Duplex,Color سرعت اسکن سیاه و سفید256 رنگ خاکستری: 170 برگ/ 340 تصویر در دقیقه B/W, Grayscal..

اسکنر کداک i5850

اسکنر کداک i5850

نوع اسکنر تغذیه اتوماتیک سند،کشش مسطح،دورو،رنگی ADF,Duplex,Colorسرعت اسکن سیاه و سفید 256 رنگ خاکستری: 210 برگ/ 420 تصویر در دقیقه B/W, Grayscale..

کاغذ و هارد خردکن صنعتی Daejin Kostal Hard Drive Shredder KS-13300HD

کاغذ و هارد خردکن صنعتی Daejin Kostal Hard Drive Shredder KS-13300HD

ابعاد: 850x950x1170 میلیمتر کشور سازنده: کره جنوبی نشان تجاری: دایجین کاستال :: ‎ Daejin Kostal ..

اسکنر رو Scan 600-60-60 60 HA

اسکنر رو Scan 600-60-60 60 HA

سرعت اسکن سیاه و سفید 18/5 متر بر دقیقه (12 اینچ بر ثانیه)سرعت اسکن رنگی 7 متر بر دقیقه (4/6 اینچ بر ثانیه)حداکثر پهنای نقشه 1601میلی متر(63 اینچ)حداک..

اسکنر رو Scan 600-60-40 40 HA

اسکنر رو Scan 600-60-40 40 HA

سرعت اسکن سیاه و سفید 18/5 متر بر دقیقه (12 اینچ بر ثانیه)سرعت اسکن رنگی5/5 متر بر دقیقه (3/6 اینچ بر ثانیه)حداکثر پهنای نقشه 1601میلی متر(63 اینچ)حدا..

اسکنر رو Scan 600-60-20 20 HA

اسکنر رو Scan 600-60-20 20 HA

سرعت اسکن سیاه و سفید 18/5 متر بر دقیقه (12 اینچ بر ثانیه)حداکثر پهنای نقشه 1601میلی متر(63 اینچ)حداکثر پهنای قابل اسکن1524میلی متر(60 اینچ)طول قابل ا..

هارد خردکن صنعتی Daejin Kostal Hard Drive Shredder KS-13120HC

هارد خردکن صنعتی Daejin Kostal Hard Drive Shredder KS-13120HC

وزن:440 کیلوگرم ابعاد: 600x850x1170 میلیمتر کشور سازنده: کره جنوبی نشان تجاری: دایجین کاستال :: ‎ Daejin Kostal..

اسکنر کداک i5200

اسکنر کداک i5200

نوع اسکنر تغذیه اتوماتیک سند،کشش مسطح،دورو،رنگی ADF,Duplex,Color سرعت اسکن سیاه و سفید256 رنگ خاکستری: 140 برگ/ 280 تصویر در دقیقه B/W, Graysca..

اسکنر کانتکس HD5450 Plus

اسکنر کانتکس HD5450 Plus

سرعت اسکن سیاه و سفید 256 رنگ خاکستری: 18/5 متر بر دقیقه (12اینچ بر ثانیه) B/W, Grayscale: 18.5 m/min (12 Inch/Sec) سرعت اسکن رنگی 4/5متر بر دقیقه (3ا..

کاغذ خردکن صنعتی Daejin Kostal Industrial Shredder KS-11410

کاغذ خردکن صنعتی Daejin Kostal Industrial Shredder KS-11410

ابعاد: 750x1420x1230 میلیمتر کشور سازنده: کره جنوبی نشان تجاری: دایجین کاستال :: ‎ Daejin Kostal ..

اسکنر رو Scan 600-55-60 60 HA

اسکنر رو Scan 600-55-60 60 HA

سرعت اسکن سیاه و سفید 18/5 متر بر دقیقه (12 اینچ بر ثانیه)سرعت اسکن رنگی 7 متر بر دقیقه (4/6 اینچ بر ثانیه)حداکثر پهنای نقشه 1601میلی متر(63 اینچ) حدا..

اسکنر کانتکس HD5430 Plus

اسکنر کانتکس HD5430 Plus

سرعت اسکن سیاه و سفید 18/5 متر بر دقیقه (12اینچ بر ثانیه) B/W, Grayscale: 18.5 m/min (12 Inch/Sec) سرعت اسکن رنگی 2/2متر بر دقیقه (1/5اینچ بر ثانیه) C..

اسکنر رو Scan 600-55-40 40 HA

اسکنر رو Scan 600-55-40 40 HA

سرعت اسکن سیاه و سفید 18/5 متر بر دقیقه (12 اینچ بر ثانیه)سرعت اسکن رنگی 5/5 متر بر دقیقه (3/6 اینچ بر ثانیه)حداکثر پهنای نقشه 1601میلی متر(63 اینچ)حد..

اسکنر کداک Ngenuity9125DC

اسکنر کداک Ngenuity9125DC

نوع اسکنر تغذیه اتوماتیک سند، کشش مسطح، دورو، رنگی ADF,Duplex,Color سرعت اسکن سیاه و سفید256 رنگ خاکستری: 125 برگ/ 250 تصویر در دقیقه B/W, Graysc..

اسکنر رو Scan 600-55-20 20 HA

اسکنر رو Scan 600-55-20 20 HA

سرعت اسکن سیاه و سفید 18/5 متر بر دقیقه (12 اینچ بر ثانیه)حداکثر پهنای نقشه 1601میلی متر(63 اینچ)حداکثر پهنای قابل اسکن1397میلی متر(55 اینچ)طول قابل ا..

اسکنر کانتکس HD ULTRA 4290i Plus

اسکنر کانتکس HD ULTRA 4290i Plus

سرعت اسکن سیاه و سفید 30/48 سانتیمتر بر ثانیه (12اینچ بر ثانیه) B/W, Grayscale: 30.48 Cm/Sec (12 Inch/Sec) سرعت اسکن رنگی 16 سانتی متر بر ثانیه (6 این..

Kodak i4600 Document Scanner

Kodak i4600 Document Scanner

مشخصات فیزیکی ابعاد 347.9 * 459.7 * 467.3 میلیمتر وزن 34 کیلوگرم ..

اسکنر کانتکس HD Ultra i4290S

اسکنر کانتکس HD Ultra i4290S

سرعت اسکن سیاه و سفید30/48 سانتیمتر بر ثانیه (12اینچ بر ثانیه) B/W, Grayscale: 30.48 Cm/Sec (12 Inch/Sec) سرعت اسکن رنگی 21 سانتی متر بر ثانیه (8 اینچ..

TOSHIBA e-STUDIO 657 Photo Coppier

TOSHIBA e-STUDIO 657 Photo Coppier

مشخصات فیزیکی ابعاد 711.2 * 787.4 * 168.41 میلیمتر وزن 209.5 کیلوگرم ..

اسکنر کانتکس HD Ultra i3690S

اسکنر کانتکس HD Ultra i3690S

سرعت اسکن سیاه و سفید 256 رنگ خاکستری: 30/48 سانتیمتر بر ثانیه (12اینچ بر ثانیه) B/W, Grayscale: 30.48 Cm/Sec (12 Inch/Sec) سرعت اسکن رنگی 21 سانتی مت..

اسکنر کانتکس HD 42 MFP2GO

اسکنر کانتکس HD 42 MFP2GO

سرعت اسکن سیاه و سفید 256 رنگ خاکستری: 18/5 متر بر دقیقه (12 اینچ بر ثانیه) B/W, Grayscale: 18.5 m/min (12 Inch/Sec) سرعت اسکن رنگی3 متر بر دقیقه (2 ا..

اسکنر کانتکس HD 42 MFP REPRO

اسکنر کانتکس HD 42 MFP REPRO

سرعت اسکن سیاه و سفید 256 رنگ خاکستری: 18/5 متر بر دقیقه (12 اینچ بر ثانیه) B/W, Grayscale: 18.5 m/min (12 Inch/Sec) سرعت اسکن رنگی 3 متر بر دقیقه (2 ..

اسکنر کانتکس HD Ultra i4250S

اسکنر کانتکس HD Ultra i4250S

سرعت اسکن سیاه و سفید 30/48 سانتیمتر بر ثانیه (12اینچ بر ثانیه) B/W, Grayscale: 30.48 Cm/Sec (12 Inch/Sec) سرعت اسکن رنگی 11 سانتی متر بر ثانیه (4 ای..

اسکنر کانتکس HD 4230

اسکنر کانتکس HD 4230

سرعت اسکن سیاه و سفید 256 رنگ خاکستری: 30/48 سانتیمتر بر ثانیه (12اینچ بر ثانیه) B/W, Grayscale: 30.48 Cm/Sec (12 Inch/Sec) سرعت اسکن رنگی 7/62 سانتی ..

اسکنر کانتکس HD Ultra i3650S

اسکنر کانتکس HD Ultra i3650S

سرعت اسکن سیاه و سفید 256 رنگ خاکستری: 30/48 سانتیمتر بر ثانیه (12اینچ بر ثانیه) B/W, Grayscale: 30.48 Cm/Sec (12 Inch/Sec) سرعت اسکن رنگی 11 سانتی مت..

اسکنر رو Scan 600-44-60 60 HA

اسکنر رو Scan 600-44-60 60 HA

سرعت اسکن سیاه و سفید 18/5 متر بر دقیقه (12 اینچ بر ثانیه)سرعت اسکن رنگی7 متر بر دقیقه (4/6 اینچ بر ثانیه)حداکثر پهنای نقشه 1194میلی متر(47 اینچ) Max..

اسکنر کانتکس HD Ultra i4210S

اسکنر کانتکس HD Ultra i4210S

سرعت اسکن سیاه و سفید 30/48 سانتیمتر بر ثانیه (12اینچ بر ثانیه) B/W, Grayscale: 30.48 Cm/Sec (12 Inch/Sec) حداکثر پهنای نقشه 1118میلی متر (44 اینچ) Ma..

Contex SD4490 Wide Format CIS Scanner

Contex SD4490 Wide Format CIS Scanner

مشخصات فیزیکی سایز اسکن A0A5 نوع اسکنر ایستاده مشخصات فنی ..

Fujitsu FI-6770 Image Scanner

Fujitsu FI-6770 Image Scanner

مشخصات فیزیکی ابعاد 342 * 690 * 500 میلیمتر وزن 35 کیلو گرم ..

نمايش 1 تا 30 از 5683 (190 صفحه)

پیشنهاد ویژه مقداد آی تی
HP LaserJet Pro M402dn Printer
HP LaserJet Pro M402dn Printer
750,000 تومان
Panasonic KX-TG1611 Cordless Telephone
Panasonic KX-TG1611 Cordless Telephone
120,000 تومان
Gigaset A590 Corded Cordless Combo Telephone
Gigaset A590 Corded Cordless Combo Telephone
285,000 تومان
Creative SBS E2800 Powerful All-in-one 2.1 Speaker
Creative SBS E2800 Powerful All-in-one 2.1 Speaker
159,000 تومان
TSCO TH 5318 Bluetooth Stereo Headset
TSCO TH 5318 Bluetooth Stereo Headset
84,000 تومان
Panasonic KX-TSC11 Corded Telephone
Panasonic KX-TSC11 Corded Telephone
84,000 تومان